Deze site maakt gebruik van cookies. Voor een optimale browse-ervaring moet het gebruik van cookies toegelaten zijn.

aanpassen

Wie is JEKA?

 .

JEKA vzw is een non-profit organisatie die duurzame reizen voor groepen jongeren en/of personen met specifieke behoeften wil vergemakkelijken, zodoende iedereen een reëel perspectief krijgt op de ontdekking van nieuwe horizonten, andere culturen en van zichzelf. 

 

 

Onze Visie

 .

Als vzw opgericht in 1960, is de vereniging er altijd van overtuigd geweest dat een groep mensen, en zelfs onze gehele maatschappij, zichzelf kan behelpen in alles, voor zover de juiste facilitators beschikbaar zijn.

 

 

 

Onze Missie

 

 

 

Onze waarden
"Door mensen, voor mensen” 

JEKA wenst die facilitator te kunnen zijn, voor elke groep,  vanaf het moment dat één van de volgende belemmeringen optreedt bij de reguliere organisatie van een reis:

  • een financiële beperking

  • een fysieke beperking

  • een psychische, mentale of cognitieve beperking

  • een speciale medische behandelingsbehoefte

  • een gebrek aan ervaring

  • een gebrek aan logistiek vermogen

 .

Als vereniging heeft JEKA altijd het humane aspect als één van haar kernwaarden verdedigd. Zowel vrijwilligers als medewerkers doen er alles aan om onze klanten in staat te stellen op reis te gaan en onvergetelijke ervaringen te creëren voor elke deelnemer. Om dit doel te garanderen wordt alles wat JEKA onderneemt afgetoetst aan de volgende 6 pijlers:

  • Betrouwbaarheid

  • Duurzaamheid

  • Toegankelijkheid

  • Familiaal

  • Engagement

  • Fris / jeugdig

 

 

 

Onze strategie

 

Om haar sociaal engagement na te komen, kiest JEKA voor "participatief reizen" als strategie.

Het "participatief reizen" vertaalt zich bij JEKA op de volgende 4 manieren:

 

  • Maximale inzet van vrijwilligers

   Zowel in de dagelijkse werking, als op bestemming, wordt maximaal ingezet op vrijwilligers, om de groepen te voorzien in alles wat ze nodig hebben.

   JEKA wil zelf participatief zijn in de reis van haar vrijwilliger, door permanent te streven naar een gezond evenwicht tussen eigen vrije tijd op bestemming en de uit te voeren taken naar de groepen toe.
   Van elke vrijwilliger wordt verwacht dat via het toegewezen takenpakket, participatief wordt deelgenomen aan de reis van de groepen.


  • Aanbod van reizen voor elk soort groep buiten de sociale doelgroep

   Door uw reisproject aan JEKA toe te vertrouwen draagt u rechtstreeks financieel bij tot de organisatie van de reizen van onze sociale doelgroep. Zo kunnen bedrijven, professionele sportclubs, hobbyclubs, vriendengroepen, ... zich op JEKA beroepen voor een "op maat" gemaakte pakketreis, dewelke volledig beantwoordt aan de normen van de Internationale en Belgische markt en hun wensen. Wij duiden uw reis en desbetreffende bijdrage graag met de slagzin "Jouw reis biedt andere(n) perspectieven".


  • Participatief zijn in lokale gemeenschappen op bestemming

   Door maximaal in te zetten op het gebruik van lokale leveranciers en eigen lokale medewerkers vergroten we de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking. Het participeren in de economische en sociale ontwikkeling op bestemming stelt JEKA in staat haar reizen duurzamer te maken.

  • Participatief zijn in milieu en maatschappij

   Bij de uitvoering van haar missie wil JEKA minimaal maatschappelijk en milieubelastend zijn, door enerzijds aan volledige autofinanciering te doen en anderzijds permanent te streven naar de meest haalbare ECOLOGISCHE oplossingen bij de organisatie van de reizen en binnen de algehele werking.
 
.